Bli medlem

2 + 13 =

* Juniormedlemsskap kan kun tegnes for de under 19 år
** inkluderer treningsavgift kr. 1500
Send beløpet innen en uke til:
Drammen BTK
Bank-kto nr 2345.10.77694

Epost Drammen BTK:
kontakt@drammenbtk.no