Trenere

TrenerE

Flemming Larsen, hovedtrener.

Haakon Hallingstad, hovedtrener.

Jørgen Alm, hovedtrener.

Fredrik E. Dahl, hovedtrener.

Espen Høybråten, hjelpetrener.

Birgitte Seierstad, hjelpetrener.

Anne W. Nilsen, paraidrettstrener.

 

Politiattestansvarlig: Svend Haug, hisve@hotmail.com

Barneidrettsansvarlig: Birgitte Seierstad,  bseierstad@gmail.com