Styret

Styret fra 23.04.2024

Leder: Kjetil Christoffersen, tel: 9262507,mail: kjetil.kristoffersen@outlook.com

Nestleder: Bjørn Kristensen tel: 92424911,

mail:bk1008@gmail.com

Styremedlem: Bjørn L Nielsen, tel:40609997, mail:lundnielsenbjorn@gmail.com

Styremedlem: Lionel Tokarz, tlf:98066243
mail: lionel.tokarz@gmail.com

Styremedlem: Christine Bratberg, tlf:98408991

mail: christinebratberg@hotmail.com

Styremedlem: Tore Aasgaard, tlf:93200993

mail:  taaga@yahoo.com

 

Felles mail for styret: drammenbtk08@gmail.com