Styret

Styret fra 23.03.2022

Leder: Bjørn Kristensen, tel:92424911,
mail:bk1008@gmail.com

Nestleder: Bjørn L Nielsen, tel:4069997,mail:lundnielsenbjorn@gmail.com

Styremedlem: Vigdis Knigge, tel:98444010, mail:vigdis.knigge@ebnett.no

Styremedlem: Lionel Tokarz, tlf:98066243
mail: lionel.tokarz@gmail.com

Styremedlem: Fredrik Kjeldsen, tlf:41330219

mail:Kjeldsenfredrik@gmail.com

Styremedlem: Marius A Johansen, tlf:95836861

mail:mariusjhnsn@gmail.com

 

Felles mail for styret: drammenbtk08@gmail.com