Trenere

Bjørn L. Nielsen, hovedtrener/paraidrett

Politiattestansvarlig: Vigdis Knigge, vigdis.knigge@ebnett.no

Barneidrettsansvarlig: Birgitte Seierstad,  bseierstad@gmail.com