Trenere

Bjørn L. Nielsen, hovedtrener/paraidrett

Alex Lund, hjelpetrener.

Sabasten Usen, hjelpetrener

Flemming Larsen, hjelpetrener.

Espen Høybråten, hjelpetrener.

 

 

 

Politiattestansvarlig: Vigdis Knigge, vigdis.knigge@ebnett.no

Barneidrettsansvarlig: Birgitte Seierstad,  bseierstad@gmail.com